Szkoła językowa Guliwer w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimSzkoła Językowa i Biuro Tłumaczeń GULIWER to firma założona w 2007 przez małżeństwo filologów, nauczycieli i tłumaczy Edytę i Pawła Kapturów.

Podobnie jak książkowy Guliwer ze słynnej osiemnastowiecznej powieści Jonathana Swifta, największą radość czerpiemy z podróżowania, poznawania innych kultur, smaków i ludzi a przede wszystkim z uczenia się nowych języków i dzielenia się tą wiedzą z innymi. Podróże do miejsc bliskich i dalekich pozwoliły nam zrozumieć, że płynna znajomość przynajmniej jednego języka obcego otwiera wszystkie drzwi świata i sprawia, że nasze życie jest pełne radości i satysfakcji. Zachęcamy Państwa do nauki języków obcych razem z nami – z ludźmi, którzy swoje zawodowe kwalifikacje i doświadczenia przekuli w prawdziwą pasję!

Szkoła językowa Guliwer, O nasdr Paweł Kaptur to anglista, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracownik dydaktyczno-badawczy w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, badacz kultury anglosaskiej oraz tłumacz. Pracował jako wykładowca i lektor w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Św., Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jako lektor języka angielskiego współpracował z wieloma  szkołami językowymi w Ostrowcu i Krakowie (m.in. Centrum Językowe „EVEREST”). Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie filologii angielskiej. Brał udział jako prelegent w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadził wykłady i zajęcia laboratoryjne m.in. we Włoszech, Turcji, Grecji i na Litwie. Jako tłumacz, współpracuje z takimi firmami jak CELSA Huta S.A., Porcelana Ćmielów czy Muzeum Historyczno-Archeologiczne. W 2012 roku, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, obronił swoją pracę doktorską dotyczącą siedemnastowiecznej literatury angielskiej. Paweł Kaptur jest członkiem Polish Association for the Study of English (Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej).

Edyta Kaptur to romanistka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tłumacz przysięgły języka francuskiego i nauczyciel języka francuskiego w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Jest również lektorem języka włoskiego oraz łaciny. Współpracowała z wieloma szkołami językowymi w Ostrowcu i Krakowie (m.in. Szkoła Językowa „Mały Rynek”) oraz pracowała jako lektor języka łacińskiego i włoskiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Prowadziła również kursy jako lektor języka włoskiego i francuskiego w Szkole Zarządzania w Ostrowcu Św.  Jako tłumacz pracowała dla takich firm jak Wólczanka Productions Sp. z o.o., SPCI-Polska w Krakowie czy Małopolska Organizacja Turystyczna. Obecnie współpracuje m.in. z takimi firmami jak CELSA Huta S.A, Odlewnie Ostrowiec, Porcelana Ćmielów.